Algemene Ledenvergadering VvE Vogeldorp

Wij nodigen alle eigenaren van Vogeldorp uit voor het bijwonen van een vergadering van eigenaren van de VvE.

De vergadering zal worden gehouden op donderdag 6 april 2017, om 19.30 uur in Buurtcentrum De Meeuw, Motorwal 300 te Amsterdam.

Verhinderd
Het bestuur wijst u op de mogelijkheid om gebruik te maken van een volmacht wanneer u niet in de gelegenheid bent de vergadering bij te wonen. Op deze manier laat u uw stem niet verloren gaan.

Volmacht
De volmacht moet altijd afgegeven worden aan een natuurlijk persoon. Daarnaast moet de volmacht ondertekend zijn door de volmachtgever.