Categoriearchief: nieuws

Dodenherdenking op Tuinpark Buitenzorg

Op vrijdagavond 4 mei 2018 is er een Dodenherdenking op Tuinpark Buitenzorg, aan de Zamenhofstraat 41. Deze herdenking is voor iedereen toegankelijk.

Programma:
19.30 uur – Korte (stille) wandeling over het Tuinpark (Terras Verenigingsgebouw > Begonialaan > Ketjenplantsoen > Asterlaan > Simon Vinkenoogtheater bij de boom)
ca. 19.45 uur – Voordracht & taptoe
20.00 uur – Twee minuten stilte
20.02 uur – Lied en voordracht

Na afloop is er koffie in “Café Mol” (de halfopen buitenbar op het tuinpark).

Goed nieuws over het funderingsherstel

Van links naar rechts: Arna Olgers, voorzitter VvE Disteldorp; Dirk Roos, voorzitter VvE Vogeldorp; Lidy van der Schaft, directeur Wonen van De Key; en Karin Engel, gebiedsbeheerder Amsterdam-Noord van De Key.

 
Goed nieuws over het funderingsherstel in Vogeldorp! Na jarenlang juridische getouwtrek is op 19 oktober 2017 de Vaststellingsovereenkomst (VOK) getekend door vertegenwoordigers van de VvE’s van Vogeldorp, Disteldorp en Woningbouwvereniging de Key.

Deze Vaststellingsovereenkomst (VOK) is bedoeld om een langlopend geschil tussen
Woningbouwcorporatie De Key en de VvE Vogeldorp / VvE Disteldorp omtrent gebrekkige renovatie van deze stadswijken op te lossen. De VOK regelt tot en met 30 april 2028 zowel het funderingsherstel als ook terugbetaling van De Key aan de VvE’s van de kosten die van 2003 tot 2016 door de VvE’s voor soortgelijk herstel zijn gemaakt.

De precieze tekst van de VOK is voor leden van de VvE te downloaden in het beveiligde gedeelt (TWINQ). Klik hier om in te loggen.

We zijn erg blij dat dit hoofdstuk nu gesloten is en er duidelijkheid is over de toekomst. We willen onze scheidend voorzitter, dhr. Dirk Roos, hartelijk bedanken voor zijn standvastigheid, doorzettingsvermogen en inzet om de VOK voor elkaar te krijgen.

 

 

Uitnodiging extra ledenvergadering 29 augustus 2017

Bij deze nodigen wij alle eigenaren uit voor het bijwonen van een extra (buitengewone) algemene ledenvergadering van de VvE Vogeldorp.

De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 29 augustus 2017, aanvang 20.00 uur, in Buurtcentrum De Meeuw, Motorwal 300 te Amsterdam.

Korte toelichting op de inhoud van deze vergadering wordt gegeven van 19.30 uur tot 20.00 uur.

De vergadering heeft ten doel te beslissen over het bestuursvoorstel om accoord te gaan met de Vaststellingsovereenkomst met Wooncorporatie De Key. Deze overeenkomst regelt het herstel van funderingsproblemen binnen onze VvE. Nadere uitleg hiervan vindt u in de bijlagen bij de uitnodiging die u per post heeft ontvangen. Het bestuur roept u op deze bijlagen goed te bestuderen omdat het een belangrijke beslissing betreft met vergaande gevolgen.

Het bestuur zal zoveel mogelijk leden trachten thuis te bezoeken om dit voorstel nader toe te lichten en om vragen hierover te beantwoorden. Vragen die nog overblijven kunnen per e-mail gericht worden aan dirkroos@chello.nl.