Categorie archief: nieuws

Goed nieuws over het funderingsherstel

Van links naar rechts: Arna Olgers, voorzitter VvE Disteldorp; Dirk Roos, voorzitter VvE Vogeldorp; Lidy van der Schaft, directeur Wonen van De Key; en Karin Engel, gebiedsbeheerder Amsterdam-Noord van De Key.

 
Goed nieuws over het funderingsherstel in Vogeldorp! Na jarenlang juridische getouwtrek is op 19 oktober 2017 de Vaststellingsovereenkomst (VOK) getekend door vertegenwoordigers van de VvE’s van Vogeldorp, Disteldorp en Woningbouwvereniging de Key.

Deze Vaststellingsovereenkomst (VOK) is bedoeld om een langlopend geschil tussen
Woningbouwcorporatie De Key en de VvE Vogeldorp / VvE Disteldorp omtrent gebrekkige renovatie van deze stadswijken op te lossen. De VOK regelt tot en met 30 april 2028 zowel het funderingsherstel als ook terugbetaling van De Key aan de VvE’s van de kosten die van 2003 tot 2016 door de VvE’s voor soortgelijk herstel zijn gemaakt.

De precieze tekst van de VOK is voor leden van de VvE te downloaden in het beveiligde gedeelt (TWINQ). Klik hier om in te loggen.

We zijn erg blij dat dit hoofdstuk nu gesloten is en er duidelijkheid is over de toekomst. We willen onze scheidend voorzitter, dhr. Dirk Roos, hartelijk bedanken voor zijn standvastigheid, doorzettingsvermogen en inzet om de VOK voor elkaar te krijgen.

 

 

Uitnodiging extra ledenvergadering 29 augustus 2017

Bij deze nodigen wij alle eigenaren uit voor het bijwonen van een extra (buitengewone) algemene ledenvergadering van de VvE Vogeldorp.

De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 29 augustus 2017, aanvang 20.00 uur, in Buurtcentrum De Meeuw, Motorwal 300 te Amsterdam.

Korte toelichting op de inhoud van deze vergadering wordt gegeven van 19.30 uur tot 20.00 uur.

De vergadering heeft ten doel te beslissen over het bestuursvoorstel om accoord te gaan met de Vaststellingsovereenkomst met Wooncorporatie De Key. Deze overeenkomst regelt het herstel van funderingsproblemen binnen onze VvE. Nadere uitleg hiervan vindt u in de bijlagen bij de uitnodiging die u per post heeft ontvangen. Het bestuur roept u op deze bijlagen goed te bestuderen omdat het een belangrijke beslissing betreft met vergaande gevolgen.

Het bestuur zal zoveel mogelijk leden trachten thuis te bezoeken om dit voorstel nader toe te lichten en om vragen hierover te beantwoorden. Vragen die nog overblijven kunnen per e-mail gericht worden aan dirkroos@chello.nl.

100 Jaar Tuinpark Buitenzorg

Tuinpark Buitenzorg, de groene buur van Vogeldorp, viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Zaterdag 1 april as. van 12 tot 15 uur wordt het tuinseizoen feestelijk geopend. Het hele jaar wordt het eeuwfeest uitbundig gevierd met vele activiteiten, ook voor buurtgenoten en buitenlui.

Aardappelveldje
Buitenzorg ontstond tijdens de Eerste Wereldoorlog en het is nu het oudste volkstuin-complex van Amsterdam. Bij de aanleg van het W.H. Vliegenbos, tussen 1912 en 1917, bleef er over de lengte van het park een brede strook grond onbenut. Wegens voedselschaarste begonnen buurtbewoners daarop zelf groenten te verbouwen. In die periode ontstonden her en der volkstuinverenigingen, en ook de gebruikers van het stuk grond langs het Vliegenbos verenigden zich. Op 19 juli 1917 werd Buitenzorg officieel opgericht.

Vinkenoog
Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw waren de meeste volkstuinen echte moestuinen. Door toenemende welvaart verdween de economische functie van de volkstuin en kwam langzamerhand de siertuin op. Tegenwoordig is volkstuinieren meer een vorm van openluchtrecreatie.
In de lente van 1991 betrekken dichter/schrijver Simon Vinkenoog en zijn vrouw Edith een tuin op Buitenzorg. In tegenstelling tot vandaag was er toen geen grote wachtlijst. Er stonden zelfs vele tuinen en tuinhuisjes te koop. Vinkenoog zette op zijn manier Tuinpark Buitenzorg op de kaart. Hij maakte het kleine tuinpark bijzonder voor iedereen, ook voor kunstenaars.

Tuinier rommelig
Samen met het Vliegenbos, het oudste stadsbos van Amsterdam, vormt Buitenzorg een ecologische, biodiverse zone in de stad. Vliegenbos en tuinpark zijn rijk aan vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Ook zijn de bosuil en groene specht vaak te horen en buizerds te zien. Niet voor niets luidt het eerste ‘regeltje’ van Buitenzorg: tuinier rommelig.

Geen grap
Zaterdag 1 april (geen grap) om 13 uur wordt de hoofdingang aan de Zamenhofstraat 41 ceremonieel geopend door Okke Peijters, voorzitter van de Bond van Volkstuinders. Dat is de federatie van volkstuincomplexen in Amsterdam e.o. die dit jaar eveneens 100 jaar bestaat.
Gedurende het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober, tussen zonsopkomst en ondergang, is iedereen van harte welkom op Tuinpark Buitenzorg.

Website: www.tuinparkbuitenzorg.nl