Categoriearchief: VvE Vogeldorp

Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Vogeldorp

Wij nodigen alle eigenaren van Vogeldorp uit voor het bijwonen van een vergadering van eigenaren van de VvE.

De vergadering zal worden gehouden op donderdag 24 Mei 2018, om 19.30 uur in Buurtcentrum De Meeuw, Motorwal 300 te Amsterdam.

Verhinderd
Het bestuur wijst u op de mogelijkheid om gebruik te maken van een volmacht wanneer u niet in de gelegenheid bent de vergadering bij te wonen. Op deze manier laat u uw stem niet verloren gaan.

Volmacht
De volmacht moet altijd afgegeven worden aan een natuurlijk persoon. Daarnaast moet de volmacht ondertekend zijn door de volmachtgever.

Hulp gezocht voor organiseren eeuwfeest Vogeldorp

Vogeldorp in aanbouw in 1918

Volgend jaar viert Vogeldorp haar 100 jaar bestaan. De VvE gaat dit heugelijke feit
natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.

Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Museum de Noord heeft al toegezegd mee te willen helpen. Maar we willen natuurlijk ook dat de bewoners meehelpen om het een groot feest van ons allemaal te maken!

Wordt het een gezellige BBQ, een fototentoonstelling, groot straatfeest, een tafeltennistoernooi of iets anders? Jij kunt meehelpen om er een groot feest van te maken dat aan heel Amsterdam laat zien dat ons bijzondere dorp 100 jaar oud is.

Namens het bestuur is Tjalling Kikkert verantwoordelijk voor de organisatie. Help jij mee? Stuur dan een mail naar Kikkert@mac.com.

 

 

Nieuw bestuur Vereniging van Eigenaren

Scheidend voorzitter Dirk Roos wordt bedankt

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben de leden hun nieuwe bestuur gekozen.

Het bestuur van de Verening van Eigenaren Vogeldorp bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter: Mevr. Hilde Gunneweg
Secretaris: Dhr. Tjalling Kikkert
Penningmeester: Dhr. G.M. (Mike) van Galen
Bestuurslid: Dhr. Simon Rosmolen
Bestuurslid: Dhr. Peter den Hond

Wij wensen hun veel succes met hun nieuwe functies.

Dhr. Roos en dhr. Oxener treden nu uit het bestuur.  Wij bedanken hun beiden voor alle inzet en werkzaamheden die zij hebben verricht voor de VvE. In het bijzonder de werkzaamheden die verricht zijn omtrent de VOK.