Colofon

Bijdragen van: het bestuur VvE Vogeldorp en G. Voet (historie).

Tips, aanvullingen, vragen, klachten, correcties, complimenten?
Mail de redactie: redactie@vogeldorp.nl.

Voor technische kwesties omtrent deze website kunt u mailen naar:
webmaster@vogeldorp.nl.


Voor deze website is geput uit diverse bronnen waaronder personen, organisaties, boeken,
illustraties, teksten, beeld- en geluidsfragmenten. Wij zijn eenieder die in welke vorm
dan ook zijn of haar medewerking heeft verleend, veel dank verschuldigd. Uiteraard is met
de samenstelling elke bron recht gedaan, maar mocht er toch iets of iemand vergeten zijn,
dan kunt u ons dat laten weten via redactie@vogeldorp.nl.