Feest: 100 jaar Vogeldorp!

8 September

Houdt de datum vrij! Op 8 september 2018 is het groot feest in Vogeldorp. Want dan vieren we ons 100 jarig bestaan.  Om 12 uur ‘s middags barst het feest los. De laatste info vind je op de speciale “100 jaar Vogeldorp Feest-borden” die bij de verschillende afvalcontainers staan.

Hulp Gezocht!

Voor allerlei hand-en-spandiensten, tijdens ons dorpsfeest op 8 september, zijn we op zoek naar vrijwilligers. Voor o.a.: het opbouwen, de begeleiding van de kinderfestiviteiten, het jureren van de wedstrijden, enz…). Leer je dorpsgenoten op een andere leuke manier kennen en geef je op.

Aanmelden kan via e-mail: zoetkees@icloud.com

Of gooi een briefje met je naam telefoon en adres door de brievenbus op de brede Vogelstraat nr 22

Tentoonstelling: Noord Spoort, het spoor terug in Noord

7 april 2018 tot 1 oktober 2018
Op 22 juli opent de Noord Zuidlijn. Na 52 jaar keert het spoor terug in Noord. In samenwerking met o.a. Het genootschap de Blauw Tram, het NZH museum, Bureau Noord Zuidlijn, GVB metro en tram wordt een tentoonstelling voorbereid over verleden, heden en toekomst van het spoor in Noord.

Begin april opent de tentoonstelling met een uitgebreid randprogramma met lezingen over heden en toekomst en excursies naar het verleden van het openbaar vervoer in ons stadsdeel. Tijdens de tentoonstelling tonen we straks langs het oude tracé, vanaf het verdwenen station ‘het Tolhuis’ tot aan de Buiksloterdijk, op een aantal punten foto’s van de tram. Maar in de Buikslotermeerpolder gaat dat niet meer ,omdat alle referentiepunten in het heden verdwenen zijn.

Voor meer info: http://www.museumamsterdamnoord.nl/

Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Vogeldorp

Wij nodigen alle eigenaren van Vogeldorp uit voor het bijwonen van een vergadering van eigenaren van de VvE.

De vergadering zal worden gehouden op donderdag 24 Mei 2018, om 19.30 uur in Buurtcentrum De Meeuw, Motorwal 300 te Amsterdam.

Verhinderd
Het bestuur wijst u op de mogelijkheid om gebruik te maken van een volmacht wanneer u niet in de gelegenheid bent de vergadering bij te wonen. Op deze manier laat u uw stem niet verloren gaan.

Volmacht
De volmacht moet altijd afgegeven worden aan een natuurlijk persoon. Daarnaast moet de volmacht ondertekend zijn door de volmachtgever.