Tagarchief: ALV

Nieuw bestuur Vereniging van Eigenaren

Scheidend voorzitter Dirk Roos wordt bedankt

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben de leden hun nieuwe bestuur gekozen.

Het bestuur van de Verening van Eigenaren Vogeldorp bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter: Mevr. Hilde Gunneweg
Secretaris: Dhr. Tjalling Kikkert
Penningmeester: Dhr. G.M. (Mike) van Galen
Bestuurslid: Dhr. Simon Rosmolen
Bestuurslid: Dhr. Peter den Hond

Wij wensen hun veel succes met hun nieuwe functies.

Dhr. Roos en dhr. Oxener treden nu uit het bestuur.  Wij bedanken hun beiden voor alle inzet en werkzaamheden die zij hebben verricht voor de VvE. In het bijzonder de werkzaamheden die verricht zijn omtrent de VOK.

Algemene Ledenvergadering VvE Vogeldorp

Wij nodigen alle eigenaren van Vogeldorp uit voor het bijwonen van een vergadering van eigenaren van de VvE.

De vergadering zal worden gehouden op donderdag 6 april 2017, om 19.30 uur in Buurtcentrum De Meeuw, Motorwal 300 te Amsterdam.

Verhinderd
Het bestuur wijst u op de mogelijkheid om gebruik te maken van een volmacht wanneer u niet in de gelegenheid bent de vergadering bij te wonen. Op deze manier laat u uw stem niet verloren gaan.

Volmacht
De volmacht moet altijd afgegeven worden aan een natuurlijk persoon. Daarnaast moet de volmacht ondertekend zijn door de volmachtgever.